Benediktinský klášter Rajhrad

S přáteli fotografy – Jardou Sklenářem a Evou a Radkem Vlachovými, ke kterým jsme se vnutili do auta – jsme 11/10 2014 vyrazili na prohlídku benediktinského kláštera v Rajhradě. Bylo sice trochu mlhavo, ale docela teplo a vypadalo to na příjemný podzimní den. Za chvíli jsme byli na místě před klášterem, kde se nás ujal zást. převora a s podrobným výkladem nás provedl jak opravenou částí kláštera, tak i tou, která na opravy teprve čeká. Vypadalo to v některých místech tak, že jsem měla pocit, že se za oprýskanými vraty objeví major Terazky…
Měli jsme možnost mimo jiné se podívat také zblízka na varhany, vystoupat ke zvonům na věž a projít se nad stropem chrámu, tedy projít se po chrámové „půdě“… Bylo to tajemné a zajímavé, vidět architektonické prvky stavby i z tohoto zorného úhlu.

INFORMACE (zdroj Wikipedie) :
Benediktinský klášter v Rajhradě je konvent benediktinů založený dle tradice v roce 1045. Nachází se na katastru města Rajhrad v okrese Brno-venkov, na levém břehu řeky Svratky (před její regulací v 19. století na břehu pravém), fakticky na ostrově obtékaném Vojkovickým náhonem (původní neregulovaná Svratka) a dnešní Svratkou. Celý jeho areál s kostelem svatého Petra a Pavla je chráněn jako kulturní památka České republiky.[1] Současný klášterní komplex pochází z 18. století, byl postaven v letech 1721–1746 podle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela; jeho projekt však nebyl dokončen.
V roce 1813 se Rajhrad stal samostatným opatstvím, které zde fungovalo až do roku 1950, kdy byli řeholníci násilně vystěhováni. Areál byl posléze využíván vojensky. V roce 1990 byl zchátralý klášter navrácen benediktinům, kteří se o něj starají a snaží se pomocí sbírek sehnat peníze na opravy, díky čemuž je postupně areál rekonstruován. V roce 1997 zde byla obnovena malá benediktinská komunita, jež zde pod hlavičkou rajhradského opatství působí dodnes.
Zdejší knihovna se v roce 2005 stala základem nově založeného Památníku písemnictví na Moravě.

 

http://www.rajhrad.cz/benediktini/

Zanechte odpověď